Το σώμα μας είναι ένας ιερός ναός που μαζί με το πνεύμα μας δημιουργούν την μια και μοναδική Οντότητά μας.…