Αγαπημένοι μου, το ημερολόγιο δείχνει και επίσημα «Φθινόπωρο» και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα συνηγορούν όλα τα περιφερειακά στοιχεία. Τα…