Τι γίνεται όταν η έξω επιφάνεια του ισχίου μας στέλνει μηνύματα καπνού για να μας δώσει να καταλάβουμε πως μας…